Bazinis SOLIDWORKS mokymo kursas: detalės, surinkimai, brėžiniai

Angliškas kurso pavadinimas: SOLIDWORKS Essentials

Trumpas kursų aprašymas: tai yra bazinis SOLIDWORKS mokymo kursas, skirtas pradedančiajam vartotojui. Kursų metu dalyvis išmoks dirbti su automatizuoto trimačio projektavimo sistema SOLIDWORKS. Mokymų metu bus mokoma: kurti parametrinius detalių modelius ir surinkimus, naudotis įrankiais, pagreitinančiais projektavimo procesą, generuoti detalių brėžinius. 

Mokymų planas: sudarytas remiantis SOLIDWORKS Essentials mokymų vadovėlio turinio pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, taip pat daug dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimas, sprendžiami pavyzdžiai. 

Registracija į mokymus užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime.

Reikalavimai dalyviui - nėra.

Mokomoji literatūra - SOLIDWORKS Essentials (angl.k.) po mokymų lieka dalyviui.

Mokymų kalbos - lietuvių k. anglų k. ir rusų k.

Programos trukmė - mokymai - 4 dienos/32 akad.val.

MOKYMŲ TEMOS IR LAIKAS

I. SOLIDWORKS pagrindai ir vartotojo sąsaja - 2,5 akad.val.

 • Kas yra SOLIDWORKS programa;
 • Detalės projektavimo planavimas
 • Failų tarpusavio ryšiai sistemoje ir jų svarba;
 • Failų atidarymas;
 • Grafinė aplinka, įrankių juostos ir jų pritaikymas vartotojui.

II. Įvadas į eskizų kūrimą - 2,5 akad.val.

 • 2D eskizavimas;
 • Eskizavimo žingsniai;
 • Failų saugojimas;
 • Eskizavimo įrankiai ir plokštumų pasirinkimas;
 • Eskizo kūrimas ir geometrijos aprašymas matmenimis;
 • Teisingo eskizo sukūrimo taisyklės;
 • Eskizo braižymas atsižvelgiant į galutinę detalės geometriją;
 • Geometrinių figūrų tarpusavio ryšiai eskize;
 • Matmenys, jų atidėjimo būdai ir rūšys;
 • 3D kūno suformavimas iš nubraižyto eskizo.

III. Detalių modeliavimo pagrindai - 3,5 akad.val.

 • Terminologija ir pagrindinės funkcijos;
 • Patogiausio profilio ir plokštumos eskizui parinkimas;
 • Darbas su modelio kūrimu – standartiniai vaizdai, pirmo eskizo kūrimas, 3D kūno formavimo funkcijos, jų pervadinimas;
 • Eskizo kūrimas ant plokščio 3D kūno paviršiaus;
 • Iškirpimų formavimas detalėle;
 • Standartinių kiaurymių sukūrimo komanda – Hole Wizard. ;
 • Detalės kampų suapvalinimų ir nuožulų formavimas;
 • Detalės brėžinio sukūrimas ir pagrindiniai brėžinio braižymo įrankiai;
 • Detalės matmenų ir geometrijos (simetrijos linijos, kiaurymių centrai ir pan.) vaizdavimas.

IV. Simetriškų ir nuolydį turinčių, detalių modeliavimas - 3,5 akad.val.

 • 3D kūno formavimas su nuolydžių naudojant „Boss“ ir „Draft“ funkcijas;
 • Simetriško eskizo kūrimas ir darbo pagreitinimo įrankiai;
 • Eskizavimas modelyje. Esamos geometrijos panaudojimas eskizo kūrime;
 • Skirtingų vaizdų pasirinkimas naudojant pelytės ir klaviatūros mygtukų kombinacijas;
 • Eskizo linijų apkarpymas ir prailginimas, modelio matavimo įrankiai, matmenų pakeitimo būdai;
 • Komandų ir geometrijos kopijavimas ir redagavimas.

V. Pasikartojančios geometrijos kūrimas - 2,5 akad.val.

 • Geometrijos atkartojimo kūrimo funkcija „Pattern“ ir jos naudojimas;
 • Geometrijos atkartojimas linijiniu būdu;
 • Geometrijos atkartojimas apskritimu;
 • Geometrijos atkartojimas apibrėžtuose eskizo taškuose;
 • Pagalbinės modelio geometrijos (plokštumų ir ašių) naudojimas;
 • Veidrodinio atvaizdo (Mirror) kūrimas.

VI. Sukinių projektavimas ir modelio analizė - 2 akad.val.

 • Trimačio sukinio sukūrimo funkcijos (Revolve) nagrinėjimas;
 • Modelio medžiagos priskyrimas iš medžiagų bibliotekos;
 • Modelio masės nustatymas;
 • Modelio savybių parametrai ir jų sukūrimas;
 • Kūno analizė baigtinių elementų metodu, naudojant SOLIDWORKS SimulationXpress įskiepį.

VII. Tuščiavidurių detalių modeliavimas ir standumo briaunų kūrimas - 1,5 akad.val.

 • Tuščiavidurių detalių kūrimas naudojant Shell komandą;
 • Standumo briaunų formavimo komanda Rib;
 • Nuolydžių analizė ir jų pridėjimas;

VIII. Modelio geometrijos klaidų taisymas - 1,5 akad.val.

 • Geometrijos problemų paieška;
 • Eskizo geometrijos taisymas;
 • Eskizo plokštumos atstatymas;
 • Funkcijų klaidų taisymas;
 • Modelio užapvalinimų kūrimas naudojant FilletXpert įskiepį;
 • Modelio nuolydžių modeliavimas naudojant DraftXpert įskiepį.

IX. Projektuojamos detalės pakeitimai - 2 akad.val.

 • Detalės redagavimas eskizo ir 3D kūno lygmenyje;
 • Modelio kūrimo eigos peržiūra – funkcijų tarpusavio sąryšio nustatymas;
 • Modelio funkcijų atnaujinimas po pakeitimo. Atnaujinimo būdai;
 • Atskirų eskizo kontūrų naudojimas funkcijose;
 • Modelio matmenų redagavimas 3D aplinkoje, naudojant Instant 3D įrankį.

X. Detalės konfigūracijos ir jų kūrimas - 1,5 akad.val.

 • Konfigūracijų naudojimas projektavime;
 • Konfigūracijų kūrimas, jų rūšys;
 • Konfigūracijų redagavimas ir modelio atnaujinimas;
 • Modelio konfigūravimas naudojant matmenų lenteles (Design tables);
 • Modelių bibliotekos (Design library) naudojimas.

XI. Formulių ir kintamųjų kūrimas - 2 akad.val.

 • Matmenų reikšmių priskyrimas kintamiesiems;
 • Formulių kūrimas;
 • Įvairios geometrijos modeliavimas naudojant formules ir kintamuosius.

XII. Brėžinių kūrimas - 2 akad.val.

 • Modelio parametrinių vaizdai ir jų atvaizdavimas;
 • Detalės pjūvio vaizdavimas ir vaizdavimo būdai;
 • Detalizuoti vaizdai naudojant vietinį padidinimą, pertrukinį vaizdą (Broken view);
 • Papildomų kūno projekcijų sukūrimas;
 • Matmenys ir kiti brėžiniuose naudojami simboliai (bazės, paviršiaus apdirbimo, geometrijos simboliai);
 • Brėžinių lapai ir formatai;

XIII. Surinkimo komponavimas iš atskirų detalių - 2,5 akad.val.

 • Naujo surinkimo sukūrimas;
 • Pirmojo komponento pririšimas erdvėje;
 • Komponentų peržiūra, komponento laisvės laipsnio nustatymas.
 • Papildomų komponentų įkėlimas į surinkimą;
 • Detalės konfigūracijų naudojimas surinkime;
 • Detalių tarpusavio ryšių sukūrimas;
 • Smulkesnių mazgų įkėlimas į bendrą surinkimą;
 • Surinkimo ir jį sudarančių elementų kopijavimas, išsaugojimas ir pavadinimo keitimas naudojant Pack and Go komandą.

XIV. Darbas su surinkimais ir jų analizė - 2,5 akad.val.

 • Surinkime esančių detalių susikirtimo analizė;
 • Tarpelių tarp detalių analizė ir kontrolė;
 • Surinkimą sudarančių detalių matmenų keitimas, surinkimo aplinkoje;
 • Išardytos konstrukcijos vaizdavimas (Exploded view);
 • Surinkimų brėžiniai – specifikacijos ir žiniaraščio (Bill of Materials) sukūrimas, detalių žymėjimas brėžinyje.
Įgytos žinios: dalyvis bus įgijęs SOLIDWORKS sistemos naudojimo ir taikymo praktikoje žinių. Mokymų metu įgytos žinios įgalins kurti detales, mazgus ir jų brėžinius, o darbą automatizuojančių įrankių (pav. konfigūracijų, kintamųjų) naudojimo įgūdžiai, leis išvengti klaidų ir projektavimo darbus atlikti greičiau. Įgytos žinios gali būti taikomos įvairiose inžinerijos srityse.

Išduodamas pasiekimų sertifikatas - SOLIDWORKS Essentials course certificate.