Kaip konvertuoti įprastas SOLIDWORKS detales į metalo lankstinį su Sheet Metal įrankiais?

SOLIDWORKS Sheet Metal įrankiai leidžia lengvai konvertuoti kitais įrankiais sukurtą arba iš kitų programų importuotą geometriją paversti lakštinio metalo elementu, ir gauti jo išklotinę.

Darbo pradžioje, kuomet yra vystomos projekto idėjos, patogu yra modeliuoti paprastai, primityviai, įprastiniais SOLIDWORKS pilnavidurių kūnų (Solid Bodies) arba paviršiniais (Surfaces) įrankiais, o kuomet jau reikia realizuoti projektą, jį galima lengvai konvertuoti į lakštinio metalo (Sheet Metal) lankstinį, naudojantis Convert to Sheet Metal įrankiu. Tai taip pat yra labai paranku, kuomet norite gauti išklotinę iš importuoto, kitomis programomis sumodeliuoto gaminio.

1. Sumodeliuokite arba importuokite detalės geometriją. Ji gali būti tiek pilnavidurė (Solid Bodies), tiek paviršinė (Surfaces). 

2. Įrankių juostos Sheet Metal kortelėje spauskite funkciją Convert to Sheet Metal. Prie Sheet Metal Parameters, pažymėkite paviršių, kuris taps bazine plokštuma. Nuo šio paviršiaus vėliau bus daromas detalės išplokštinimas. Nusirodykite ir metalo lakšto storį, bei į kurią pusę lakštas eis nuo pažymėtos plokštumos (Reverse Direction).


3. Bend Edges laukelyje, pažymėkite briaunas, kurios turi būti įtrauktos į lakštinio metalo detalę. Prie tos briaunos esantys paviršiai automatiškai irgi bus įtraukiami, ir tada galėsite žymėti tolesnes briaunas. Eiliškumas yra labai svarbus - pagal tai SOLIDWORKS automatiškai pažymės, kur bus briaunų įpjovimai (Rip Edges). Prie kiekvienos briaunos galėsite nurodyti lenkimo spindulį, o prie kiekvieno įkirpimo - paliekamą tarpą.

4. Sureguliuokite visus parametrus, ir spauskite Ok. Po įprastinėmis modeliavimo funkcijomis atsiras Sheet Metal funkcijos, kurias bet kada galėsite paredaguoti, norėdami pakeisti lakšto parametrus.5. Jei reikia, pridėkite papildomas Sheet Metal funkcijas.


6. Norėdami gauti išklotinę, kurią galėsite atvaizduoti brėžinyje bei eksportuoti į DXF, Sheet Metal kortelėje spauskite Flatten.

Jei norite sužinoti daugiau apie detalės bei jos išklotinės atvaizdavimą brėžinyje bei eksportavimą į DXF, skaitykite: Kaip projektuoti lakštinio metalo detales naudojantis SOLIDWORKS Sheet Metal

Jei norite sužinoti apie papildomų gaminio bei jo ruošinio parametrų atvaizdavimą brėžinyje, skaitykite: Lakštinio metalo gamybinių parametrų atvaizdavimas brėžinyje


Čia galite atsisiųsti šiame straipsnyje naudotą modelį (išsaugota su SOLIDWORKS 2020 SP5).

Jei kyla sunkumų ar turite klausimų, kreipkitės į mus.