DraftSight (DWG failų kūrimas ir redagavimas) bazinis mokymo kursas

Mokymo kursų programa skirta naujiems vartotojams ir dirbantiems su AutoCAD vartotojams (arba kita programa, dirbančia su brėžiniais DWG formatu). Baigus šį kursą vartotojas galės sėkmingai dirbti tiek su DraftSight, tiek su AutoCAD.

Trumpas kurso aprašymas: tai yra bazinis DraftSight mokymo kursas, skirtas susipažinti su programos pagrindais. Kurso metu mokoma naudotis DraftSight įrankiais ir funkcijomis, optimizuoti darbą su brėžiniais bei padidinti produktyvumą ir darbo kokybę, siekiant išvengti taisymo ir klaidų. Šis kursas yra orientuotas į 2D projektavimą. Kursų metu bus paliesta dauguma komandų ir parametrų, kai kurie nagrinėjami detaliai.

Mokymų planas: sudarytas remiantis DraftSigth Essentials mokymų vadovėlio turinio pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, taip pat daug dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimas, sprendžiami pavyzdžiai. 

Reikalavimai dalyviui – bazinės  Windows® žinios.

Mokomoji literatūra – DraftSight Essentials (anglų k.) po mokymų lieka dalyviui.

Mokymų kalbos - lietuvių k., anglų k. ir rusų k.

Mokymų trukmė - 2 dienos/16 akad.val.

MOKYMŲ TEMOS IR LAIKAS

I. Mokymų apžvalga. Vartotojo sąsaja. Pirmoje šio kurso pamokoje vartotojas supažindinamas su pagrindiniais „DraftSight“ vartotojo sąsajos (kuri yra analogiška AutoCAD) komponentais, darbo aplinkos nustatymais bei įrankių juostomis - 1 akad.val. 

II. Vaizdų valdymo komandos. Darbas su vaizdais ir peržiūros komandomis modelio ir brėžinio aplinkoje. Saugomų vaizdų kūrimas ir naudojimas - 1 akad.val.

III. Koordinačių sistemos nustatymai. Brėžinio objektų informacijos ištraukimas. Matavimo vienetų nustatymai, tiesinių matmenų ir kampų tipai. Pririšimų prie grafikos valdymas, koordinačių naudojimas objektų kūrimui - 1,5 akad.val. 

IV. Brėžinių kūrimo standartiniai įrankiai. Būtinos funkcijos, kuriant ir redaguojant bet kokius DWG brėžinius ir objektus: linijas, stačiakampius ir apskritimus ir t.t. - 2 akad.val.

V. Grafinių objektų modifikavimas: kopijavimo, pernešimo, veidrodinio atvaizdavimo ir kiti redagavimo įrankiai. PowerTrim komanda - 2 akad.val.

VI. Sluoksnių valdymas ir nustatymai. Sluoksnių naudojimas. Grafinių objektų savybės ir jų nustatymai. - 1,5 akad.val.

VII. Matmenys. Tiesiniai, kampiniai ir kt. matmenys. Esamų matmenų stilių keitimas, naujų kūrimas. Išmanių (Smart) matmenų naudojimas - 2 akad.val.  

VIII. Tekstas. Teksto stilių naudojimas ir kūrimas. Įterpimas į brėžinį – 1,5 akad.val.

IX. Blokai – Paprasti, parametriniai ir dinaminiai blokai. Blokų kūrimo ir redagavimo įrankiai – 1,5 akad.val.

X. Brėžinių spausdinimas. Greitas spausdinimas. Spausdinamų brėžinių išvedamų savybių keitimas. Spausdinimo konfigūracijos ir jų kūrimas - 2 akad.val.

Išduodamas pasiekimų sertifikatas - DraftSight Essentials course certificate.