Projektų automatizavimas naudojant DriveWorks Solo

Mokymų metu išmokstama automatizuoti SOLIDWORKS projektų kūrimą naudojant DriveWorks Solo programą, kurti duomenų įvesties formas, susieti jas su trimačiais modeliais, automatiškai generuoti naujų projektų modelius, brėžinius ir ataskaitas

Mokymų planas: sudarytas remiantis DriveWorks Solo mokomosios medžiagos pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniams užsiėmimas, visų mokymų metu nuo pradžių iki galo nuosekliai sprendžiamas tas pats uždavinys . 

Reikalavimai dalyviui – bazinės  Windows® ir SOLIDWORKS žinios.

Mokomoji literatūra – DriveWorks Solo Training (anglų k.) PDF formatu.

Mokymų kalbos - lietuvių k., anglų k. ir rusų k.

Mokymų trukmė - 2 dienos/16 akad.val.

 

Mokymų temos

I. Pagrindiniai nustatymai. Driveworks Solo paleidimas. Naujo projekto kūrimas. SOLIDWORKS modelių (surinkimų ir detalių), matmenų ir kitų automatizuojamų objektų paėmimas. Paimtų modelių struktūra.

II. Projekto Dizaineris (Project Designer). Vartotojo aplinka ir koncepcija. Formų kortelių kūrimas. Formų valdymo įrankiai ir duomenų įvedimo laukeliai. Taisyklių kūrėjas (Rule Builder).

III. Taisyklių kūrimas. Kintamieji, jų kategorijos. Modelių taisyklės. Taisyklių matematinės ir loginės funkcijos. Konfigūratoriaus paleidimas ir valdymas, modelio bei brėžinių peržiūra. Išdėstymo režimas (Layout Mode).

IV. Kuriamo projekto tobulinimas.  Failo pavadinimų ir saugojimo kelių taisyklės. 

V. Statinis failų keitimas. Konfigūratoriaus pritaikymas kintamiems objektams.

VI. Lentelės. Lentelių duomenų naudojimas. Microsoft Excel lentelių duomenų kopijavimas. 

VII. Navigavimas Formose (Form Navigation). Šablonų naudojimas kuriant naujas formas. Esamų formų sekos ir ryšių valdymas. 

VIII. Formos tobulinimas. Papildomos objektų keitimo parinktys. Dinaminis failų keitimas.

IX. Surinkimo komponentų informacijos (Custom Properties) valdymas. Spalvų, medžiagų ir tekstūros priskyrimo automatizavimas.

X. DriveWorks dokumentai. Jų tipai, šablonai ir naudojimas. Komercinio pasiūlymo dokumento kūrimas pagal šabloną.

XI. SOLIDWORKS brėžinių automatizavimas. Brėžinių failų, lapų, vaizdų, matmenų ir teksto paėmimas. Išvedamų failų formatų priskyrimas. Brėžinių taisyklių kūrimas ir automatizavimas.

Geroji praktika ir patarimai ruošiantis automatizuoti naujus modelius 

1. Modelių paruošimas automatizavimui;

2. Kontekstinis (In-context ) modeliavimas;

3. Detalės ir skaičiavimo formulės (Equations);

4. Surinkimai ir skaičiavimo formulės (Equations);

5. Konfigūracijos;

6. DriveWorks failų formatai;

7. Naudinga informacija;

 

Išduodamas pasiekimų sertifikatas - kiekvienas mokymų dalyvis gauna DriveWorks Solo Training sertifikatą PDF formatu.