G kodo generavimas naudojant DraftSight programą

DraftSight Professional, Premium, Enterprise ir Enterprise Plius turi priedą G-CODE GENERATOR, kuris leidžia konvertuoti DWG/DXF brėžinį į G kodą CNC staklėms.

DraftSight G-CODE GENERATOR nuskaito linijas, kreives ir apskritimo lankus, bet jeigu pasitaiko tokie elementai, kaip tekstas, splainai ir t.t. programa jas ignoruoja.

DraftSight G-CODE GENERATOR nepalaiko:

  • Skirtingų plokštumų
    Tik linijas, kreives ir apskritimo lankus išdėstytus ant XY plokštumos
  • Skirtingų post procesorių skirtingoms staklėms

DraftSight Professional priedą G-CODE GENERATOR galima rasti:

2D G-CODE

2D įrankio trajektorijos G kodo generavimas:

1. Atidaromas 2D brėžinys;

G kodo generavimas tiesiai iš brėžinio lapo negalimas;

2. Dešiniame šone pasirenkamas „2D Toolpath“:

2D_Toolpath
3. Dirbant su stačiakampiais ar daugiakampiais, kurie yra kaip vienas elementas, juos reikia prieš generuojant G kodą išskaidyti „Explode“;
4. Veiksmų eiga:

    1. Pasirenkami geometrijos elementai brėžinyje, kuriems generuojamas G kodas ir spaudžiamas „Generate“ mygtukas;
    2. Spaudžiamas „Generate“ mygtukas, pasirenkami geometrijos elementai ir spaudžiamas „Enter“ mygtukas.

Duomenys pasirinktiems elementams nuskaitomi G-CODE GENERATOR priedu ir grafiškai atvaizduojami.

5. Jeigu yra staklių specialūs nustatymai nukopijuokite juos ir įrašykite į „Preamble“ ir „Postscript“ laukelius;

6. Kituose laukeliuose nurodomi kiti parametrai (pjovimo pastūma, gylis ir t.t.);

7. Galima kontūrų apdirbimo trajektorijos peržiūra;

8. Paspauskite „Save“  atsidarys dialogo langas, kuriame išsaugomos sugeneruotos G kodo programos plėtiniais .txt arba .ngc;

9. Pasirenkama vieta failui saugoti ir spaudžiam „Save“.

Gręžimo ciklų G kodo generavimas:

1. Atidaromas 2D brėžinys;

G kodo generavimas tiesiai iš brėžinio lapo negalimas;

2. Dešiniame šone pasirenkamas „Drill Cycle“:

3.Veiksmų eiga:

         a.   Pasirenkami geometrijos elementai (apskritimai ir taškai) brėžinyje, kuriems

               generuojamas gręžimo ciklo G kodas ir spaudžiamas „Generate“ mygtukas;

               
         b.   Spaudžiamas „Generate“ mygtukas, pasirenkami geometrijos elementai

               (apskritimai ir taškai)  ir spaudžiamas „Enter“ mygtukas.

Duomenys pasirinktiems elementams nuskaitomi G-CODE GENERATOR priedu ir grafiškai atvaizduojami.

4. Jeigu yra staklių specialūs nustatymai nukopijuokite juos ir įrašykite į „Preamble“ ir „Postscript“ laukelius;

5. Kituose laukeliuose nurodomi kiti parametrai (gręžimo pastūma, gylis ir t.t.);

6. Galima gręžimo trajektorijos peržiūra;

7. Paspauskite „Save“ atsidarys dialogo langas, kuriame išsaugomos sugeneruotos G kodo programos plėtiniais .txt arba .ngc.

8. Pasirenkama vieta failui saugoti ir spaudžiam „Save“.

Jei kyla sunkumų ar turite klausimų kreipkitės į mus.