Kaip automatizuoti brėžinių konvertavimą į PDF formatą naudojant SOLIDWORKS PDM Professional sistemą?

SOLIDWORKS PDM Professional sistemos darbų automatizavimo įrankis Tasks leidžia automatizuoti failų konvertavimą ir saugojimą į įvairius failų formatus taikant iš anksto nustatytas failų saugojimo ir vardinimo taisykles

Atidarykite PDM Administravimo įrankį (Programs > SOLIDOWRKS PDM > Administration), prisijunkite prie saugyklos administratoriaus teisėmis, pažymėkite Tasks skiltį ir paspaudę dešinį pelės klavišą pasirinkite New Task.

Atsidariusiame lange įrašykite užduoties pavadinimą ir ties Add-in pasirinkite SOLIDWORKS Task Add-in

Add-in

Atidarykite Script skiltį ir ties Taks user interface type pasirinkite File Conversion. Tai atlikus programa lieps perstartuoti užduoties konfigūravimo menu.

Add-in 01

Perstartavus užduoties konfigūravimo menu kairėje lango pusėje atsiranda papildomi konfigūravimo nustatymai. Pasirinkite Execution Method skiltį ir joje nurodykite kompiuterius, kuriuose turi būti atliekamas PDF failų generavimas.

Add-in 02

Jeigu norite, kad PDF failų generavimą būtų galima inicijuoti pažymėjus brėžinius ir iškvietus menu su dešiniuoju pelės klavišu, tuomet Menu Command skiltyje pažymėkite Display a menu command in the File Explorer for this task ir įrašykite užduoties pavadinimą.

Add-in 03

Conversion Settings menu ties Output file format pasirinkite Adobe PDF (*.pdf).

Add-in 04

Sheets skiltyje nurodoma, kuriuos brėžinio lapus reikia išsaugoti bei pasirenkama, kaip bus saugomi brėžiniai turintys keletą lapų.

Add-in 05

File Card skiltyje galima sukonfigūruoti, kad saugojamas PDF failas paveldėtų brėžinio savybes, todėl sukurtasis PDF failas būtų lengviau randamas naudojant PDM paieškos įrankius.

Add-in 06

Output File Details skiltyje ties Default path nurodykite PDF failo išsaugojimo katalogą ir pavadinimą.

Add-in 07

Permissions skiltyje pažymėkite PDM naudotojus ir grupes, kurie turi teisę naudoti PDF generavimo užduotį.

Add-in 08

Success Notification skiltyje pažymėkite PDM naudotojus ir grupes, kurie turi gauti pranešimus, jeigu užduotis įvykdyta sėkmingai.

Add-in 09

Error Notification skiltyje pažymėkite PDM naudotojus ir grupes, kurie turi gauti pranešimus, jeigu užduoties įvykdyti nepavyko.

Add-in 10

Sukonfigūruotąją PDF generavimo užduotį taip pat galima įtraukti į automatinių užduočių vykdymą keičiant failų būsenas (pav. patvirtinant projektą) dokumentų judėjimo sraute. Tokiu atveju, keičiant failų būseną automatiškai būtų startuojamas užduoties vykdymas ir proceso nereikėtų inicijuoti rankiniu būdu.