Kaip įdiegti DraftSight Enterprise programą?

DraftSight Enterprise arba DraftSight Enterprise Plus tinklinės licencijos diegimas įmonės serveryje ir vartotojų kompiuteriuose.

DraftSight Enterprise ir DraftSight Enterprise Plus konfigūracijos turi tinklinę licenciją, leidžiančią instaliuoti programas į daug įmonės kompiuterių, bet vienu metų naudoti tiek darbo vietų, kiek serveryje yra aktyvuotų licencijų.

DraftSight Enterprise ir DraftSight Enterprise Plus reikalauja tinklinės licencijos valdymo programos, kuri paprastai yra instaliuojama viename iš įmonės serverių. Šiam tikslui yra naudojama SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager (SNL). Yra keli SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager instaliavimo variantai:

Jei instaliuojate SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager pirmą kartą (nenaudojate SOLIDWORKS tinklinės licencijos):

SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager yra SOLIDWORKS programinės įrangos dalis. Jums reikės prisijungti prie SOLIDWORKS Customer Portal ir parsisiųsti, suinstaliuoti ir aktyvuoti licencijų serverio programą. Šią programą rekomenduojame instaliuoti įmonės serveryje, kuris yra nuolat veikiantis ir prieinamas vietiniame tinkle.  Atlikite šiuos žingsnius:

 1. Užsiregistruokite SOLIDWORKS Customer Portal. Kaip tai padaryti, skaitykite čia: Kaip susikurti 3DEXPERIENCE ID paskyrą?
 2. Susikurę 3DEXPERIENCE ID, atsidarykite SOLIDWORKS Downloads , ir prisijunkite. Būtinai naudokite 3DEXPERIENCE ID!

 3. Pasirinkite programos versiją, atitinkančią įsigytos DraftSight Enterprise licencijos versiją arba naujesnę. Taip pat pasirinkite naujausiąjį Service Pack.

  SOLIDWORKS Customer Portal versijos pasirinkimas
 4. Į jūsų kompiuterį bus atsiųstas tik instaliavimo vedlys. Išarchyvuokite ir paleiskite jį. Kadangi jūs instaliuojate tik licencijų serverį, pasirinkite Server Products, tada - Install SolidNetWork License Manager.
 5. Tęskite instaliavimą ir programų aktyvaciją, vadovaudamiesi šia instrukcija: Kaip įdiegti SOLIDWORKS licencijų serverį?

SolidNetWork License Manager yra suinstaliuotas, ir licencijos yra aktyvuotos. Praleiskite tolesnį žingsnį ir pereikite prie skyriaus DraftSight instaliavimas pas vartotojus.

Jei pridedate DraftSight licencijas prie esamos SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager instaliacijos:

Visų pirma patikrinkite, ar licencijų serverio versija atitinka DraftSight Enterprise versiją. SolidNetWork License Manager turi būti tuos pačios arba naujesnes versijos.

 1. Windows Control Panel arba Windows Settings suraskite Programs and Features arba Add or Remove Programs, pažymėkite SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager ir paspauskite Modify arba Change. Modify SolidNetWork License Manager
 2. Vedliui pasileidus, pažymėkite Modify, ir spauskite Next: SolidNetWork License Manager Modify button
 3. Šalia esančių SOLIDWORS ir/arba SOLIDWORKS PDM serijinių numerių įveskite DraftSight serijinį numerį, atskyrę jį kableliu, ir vėl spauskite Next:SolidNetWork License Manager naujas serial number
 4. Užbaikite SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager instaliaciją spausdami Finish:SolidNetWork License Manager finish install
 5. Iš Windows Start meniu paleiskite SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager. Turėsite aktyvuoti DraftSight tinklinę licenciją, kad vėliau, kai suinstaliuosite DraftSight vartotojų kompiuteriuose, galėtumėte prijungti juos prie licencijų serverio. Spauskite Modify mygtuką:SolidNetWork License Manager modify
 6. Pasirinkite Activate/Reactivate your product license(s), ir spauskite Next. Atsivėrusiame SolidNetWork License Server Information lange bus automatiškai užpildyti Computer Name ir Port Number. Prievadas visada turėtų būti 25734 arba 25735, nebent Jums buvo nurodyta kitaip. Įsitikinkite, kad ši informacija teisinga, ir paspauskite Next: SolidNetWork License Manager serveris ir portas
 7. Pažymėkite DraftSight Enterprise serijinį numerį, punktą Automatically over the Internet, ir spauskite Next: SolidNetWork License Manager serijinio numerio pasirinkimas
 8. Licencija yra aktyvuota šalia Jūsų SOLIDWORKS ir/arba SOLIDWORKS PDM produktų. Spauskite Finish: 
SolidNetWork License Manager DraftSight aktyvacija baigta
DrafSight tinklinė licencija yra aktyvuota. Dabar galima suinstaliuoti DraftSight vartotojų kompiuteriuose.

DraftSight instaliavimas vartotojų kompiuteriuose

Kai licencijos SolidNetWork License Manager programoje yra suinstaliuotos ir aktyvuotos, galima suinstaliuoti DraftSight vartotojų kompiuteriuose. Parsisiųskite DraftSight instaliacijos failą. Kaip parsisiųsti DraftSight programinę įranga rasite čia.

Parsisiuntę DraftSight instaliacijos vedlį, paleiskite jį. Kai instaliavimo vedlys pasiūlys pasirinkti licencijos tipą, nurodykite SolidNetWork License (SNL):DraftSight Enterprise licencijos pasirinkimas

Įveskite serverio adresą formatu „25734@serverio PC pavadinimas” arba “25734@IP adresas”. Pagal nutylėjimą licencijomis keistis naudojami 25734 arba 25735 prievadai (įrašykite tą, kurį nurodėte tinklinės licencijos aktyvavimo metu): DraftSight serverio pasirinkimas

Sutikę su programinės įrangos galutinio vartotojo naudojimosi sąlygomis, sulaukite, kol DraftSight Enterprise programa bus instaliuota.

DraftSight licencijos EULA

 

Instaliacija baigta! Kol įmonės licencijų serveris yra aktyvus, galite paleisti ir naudotis DraftSight vartotojų kompiuteriuose.

Jei kyla sunkumų, ar turite klausimų, kreipkitės į mus.