Ar galima integruoti SOLIDWORKS PDM Professional su verslo valdymo sistema?

SOLIDWORKS PDM Professional sistemą galima sukonfigūruoti taip, kad duomenys (pav. gaminio žiniaraščiai) nustatytu laiku būtų automatiškai perduodami į verslo valdymo sistemą (VVS) (angl. ERP - Enterprise Resource Planning)

Norėdami sukonfigūruoti automatinį duomenų išeksportavimą iš PDM sistemos, atidarykite PDM Administravimo įrankį (Programs > SOLIDOWRKS PDM > Administration), prisijunkite prie saugyklos administratoriaus teisėmis, išskleiskite Data Import/Export skiltį, pasirinkę Export rules ir paspaudę dešinį pelės klavišą pasirinkite New Export Rule.

Pagrindiniai nustatymai:

Rule name: duomenų eksportavimo taisyklės pavadinimas

Output XML - file name: išeksportuojamo XML failo pavadinimas

Type of data to export: eksportuojamos gaminio specifikacijos tipas

Bill of material to export: nurodomas norimos eksportuoti specifikacijos šablonas

Export Rule 01

Configurations skiltyje nurodoma, kurios gaminio konfigūracijos turi būti norimos eksportuojamos.

Export Rule 02

File References skiltyje nurodoma, kurios gaminio detalių versijos turi būti eksportuojamos.

Export Rule 03

Sukūrus duomenų eksportavimo taisyklę, dokumentų judėjimo sraute (ang. workflow) reikia nurodyti kokiu gaminio failų būsenos keitimo momentu duomenys turi būti eksportuojami.