Kaip išvengti failų dubliavimosi SOLIDWORKS PDM sistemoje?

SOLIDWORKS PDM sistemoje galima nurodyti, kad pasirinktų plėtinių failai negalėtų būsi saugomi vienodais pavadinimai. Tokiu būdu galima išvengti failų dubliavimosi

Norėdami uždrausti PDM sistemoje saugoti failų dublikatus, atidarykite PDM Administravimo įrankį (Programs > SOLIDOWRKS PDM > Administration), prisijunkite prie saugyklos administratoriaus teisėmis, išskleiskite File Types skiltį ir pasirinkę norima failo tipą atidarykite nustatymų langą.

File Type Properties

Atsidariusiame lange pažymėkite Do not allow duplicate file names for this file extension ir spauskite OK. Šie pakeitimai įsigalioja tik naujai įkeliamiems failams.