Kaip optimizuoti SOLIDWORKS PDM sistemos darbo našumą?

SOLIDWORKS PDM sistemos našumą įtakoja naudojama techninė įranga, tinklo charakteristikos bei sistemos nustatymai. Žemiau patektos nuorodos į šiuos veiksnius aprašančius dokumentus ir gerąsias praktikas, kurios užtikrina sklandų sistemos darbą

SQL Server Performance (SQL serverio darbo našumas):

Dokumente pateikiami veiksniai įtakojantys Microsoft® SQL Server®, kaip sudėtinės PDM sistemos dalies darbo našumą. Dokumente taip pat pateikiami sistemos nustatymai, kuriuos galima įtakoti konfigūruojant ir prižiūrint SQL serverį, bei sistemos našumo problemų radimo būdai.  

SolidPractices: https://my.solidworks.com/support/solidpractices

Hardware & Network Planning for Implementation (Techninės įrangos ir tinklo paruošimas diegimui):

Diegiant PDM sistemą svarbu užtikrinti tinkamos techninės įrangos naudojimą ir tinklo infrastruktūrą. Šiame dokumente pateikiami techninės įrangos ir tinklo infrastruktūros įtaką PDM sistemai darantys veiksniai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti planuojant PDM sistemos diegimą. Dokumente taip pat pateiktos SQL serverio konfigūravimo gerosios praktikos ir problemų sprendimo pavyzdžiai. 

SolidPractices: https://my.solidworks.com/support/solidpractices

Setup for Optimized Performance (PDM sistemos našumo optimizavimas):

SOLIDWORKS PDM sistema padeda valdyti ir kontroliuoti projektų duomenis. Šiame dokumente pateikiami skirtingų PDM sistemos modulių darbo greitį padidinantys nustatymai ir gerosios praktikos, kurios leidžia užtikrinti bendrą sistemos darbo našumą.   

SolidPractices: https://my.solidworks.com/support/solidpractices