Kaip priregistruoti darbuotojus prie įmonės DSx.Client Care sistemoje?

Jeigu Jūsų darbuotojams reikia atsisiųsti SOLIDWORKS programinės įrangos instaliacinius failus, prieigos prie žinių bazės ar kurti technines užklausas, pirmiausia darbuotojus reikia priregistruoti prie įmonės paskyros

Jei esate pirmasis vartotojas, prijungtas prie Dsx Client Care sistemos, jūs turėsite administratoriaus teises, ir galėsite priregistruoti kitus įmonės darbuotojus, jog jie turėtų pilnas teises, galėtų atsisiųsti programinės įrangos instaliacinius failus, gauti prieigą prie žinių bazės, kurti technines užklausas ir t.t.

1. Atsidarykite Dsx Client Care svetainę, ir prisijunkite su savo el. paštu ir slaptažodžiu.

2. Per pagrindinį meniu viršuje, spauskite Main Menu - Contact Administration:

3. Kitame lange, spauskite New Contact:

4. Kitame lange suveskite darbuotojo duomenis. Nėra būtina užpildyti viską, tik paryškintus langelius. Galiausiai, apačioje spauskite Save. Pakartokite šitus žingsnius visiems darbuotojams, kuriuos reikia prijungti prie sistemos. Jie gaus laišką į el. paštą, kuriame reikės patvirtinti prisijungimą ir susikurti paskyrą, jei ji dar nėra sukurta.

5. Kai darbuotojai atsiras sąraše, kad jie gautų pilnas teises, dar reikia priskirti jiems rolę. Prie darbuotojo spauskite Change:

6. Kitame lange jau galėsite priskirti rolę. Rolės suteikia tam tikras teises, ir jos yra paaiškintos šio lango apačioje. 

Teisės/rolės 3DS Support Support Restricted Support Advanced Support Administrator Security Administrator 
Prisijungti prie 3DS portalo

✔️

✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Prieiti prie žinių bazės ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Atsisiųsti SOLIDWORKS   ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Peržiūrėti kitų sukurtas technines užklausas   ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Kurti technines užklausas     ✔️ ✔️ ✔️
Prijungti naujus įmonės darbuotojus prie sistemos       ✔️ ✔️
Priskirti roles kitiems darbuotojams         ✔️


Rekomenduojame inžinieriams priskirti Support Restricted rolę, nebent jie norės kurti technines užklausas - tada galite priskirti Support Advanced. Spauskite Ok.

7. Grįžę į pagrindinį langą, spauskite Apply Role Changes. Jei reikia, pakartokite rolių priskyrimą ir kitiems darbuotojams. Baigta!

Jei kyla sunkumų ar turite klausimų, kreipkitės į mus.