Kaip sukonfigūruoti SOLIDWORKS PDM Standard naudojamą SQL Server Express, kad būtų naudojamas fiksuotas portas?

SOLIDWORKS PDM Standard naudojamas Microsoft SQL Server Express privalo būti sukonfigūruotas taip, kad būtų naudojamas statinis porto numeris ir serveris būtų pasiekiamas per serverio ugniasienę

1. Serveryje atidarykite SQL Server 2014 Configuration Manager įrankį (Windows Start Menu>Programs>Microsoft SQL Server 2014>SQL Server 2014 Configuration Manager).

2. Kairėje lango pusėje išskleiskite SQL Server Network Configuration ir pasirinkite Protocols for <instance name>

3. Dešinėje lango pusėje pažymėkite ir atidarykite TCP/IP konfigūravimo langą ir pasukinkite IP Addresses skiltį.

4. IPAll skiltyje ties TCP Dynamic Ports laukeliu ištrinkite porto numerį.

SQL Server Configuration Manager

5. Į TCP Port laukelį įrašykite porto numerį, kurį norite naudoti jungiantis prie SQL Server Express.

  • Jeigu SQL Express yra vienintelis serverio instance, tuomet įrašykite 1433 porto numerį.
  • Jeigu serveryje naudojama daugiau SQL Server instance, tuomet įrašykite dar neužimtą porto numerį, pav. 1440.
SQL Server Configuration manager 04

6. Spauskite Ok.

7. Kairiojoje lango pusėje pasirinkite SQL Server Services.

8. Pažymėję SQL Server(<instance name>), paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Restart.

9. Atidarykite SQL Server Browser langą ir pasirinkite Service skiltį.

10. Ties Start Mode laukeliu pasirinkite Automatic ir spauskite OK.

SQL Server Configuration manager 05

11. Jeigu SQL Server Browser servisas nėra startavęs, tuomet pažymėkite jį, spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Start.

SQL Server Configuration Manager Start