Kodėl sukūrus naują PDM naudotojo paskyrą ir prisijungus prie sistemos nematomi saugykloje esantys failai?

Norint, kad SOLIDWORKS PDM programos naudotojas galėtų matyti failus, jam turi būti suteikta prieigos teisė į katalogą, kuriame yra failai ir teisė matyti failus dokumentų (angl. workflow) srauto būsenoje, kuriame yra reikiami failai

Atidarykite PDM Administravimo įrankį (Programs > SOLIDOWRKS PDM > Administration), prisijunkite prie saugyklos administratoriaus teisėmis, atidarykite norimo PDM naudotojo kortelę ir Folder Permissions skiltyje pasirinkite katalogą, į kurį norite suteikti prieigos teises bei pažymėkite varneles ties Read file contents ir Show working versions of files. Uždarykite langą spausdami OK.

Folder Permissions

PDM Administravimo įrankio skiltyje Workflows atidarykite dokumentų judėjimo srauto schemą bei atverkite failo būsenos nustatymų langą.

Under Editing

Paspauskite Add Users/Groups ir įtraukite norimą grupę arba programos naudotoją.

Add Users

Pažymėkite naujai įtrauką programos naudotoją ir suteikite jam Read file contents teises.

Read file contents

Uždarykite dokumentų srauto būsenos langą ir išsaugokite dokumentų judėjimo schemą.