Kokio tipo programos gali būti kuriamos (programuojamos) SOLIDWORKS sistemai?

SOLIDWORKS sistemai gali būti kuriamos 3 tipų programos: SOLIDWORKS makro (angl. macro) (*.swp), atskiros vykdomosios (angl. standalone) (*.exe) bei įskiepiai (angl. add-ins) (*.dll)

Pats paprasčiausias būdas kurti programas yra įrašinėjant SOLIDWORKS makro komandas, kurios yra SOLIDWORKS API (angl. application programming interface) objektų ir funkcijų kvietiniai, atitinkamai atliekantys veiksmus SOLIDWORKS vartotojo sąsajoje. Vėliau tokias makro komandas galima redaguoti (ar papildyti papildomomis komandomis pagal poreikį) VBA (angl. Microsoft Visual Basic for Applications) arba VSTA (angl. Microsoft Visual Studio Tools for Applications) programavimo aplinkoje, kurios yra pasirinktinai įdiegiamos kartu su pačia SOLIDWORKS sistema.

Kiti 2 būdai (atskiros vykdomosios programos ir plėtiniai) yra šiek tiek sudėtingesni, reikalaujantys daugiau papildomų veiksmų, žinių bei programų: reikia turėti įdiegtą Microsoft Visual Studio programavimo aplinką, taip pat įtraukti nuorodas į SOLIDWORKS API bibliotekas ir, žinoma, turėti .NET šeimos programavimo kalbų pagrindus. Šie 2 būdai yra naudojami kurti žymiai sudėtingesnes, funkcionalesnes SOLIDWORKS sistemos programas, panaudojant ir paties .NET karkaso pateikiamas bibliotekas ir jų teikiamus privalumus, pavyzdžiui: modernesnius dialogo langus, patogesnį darbą su įvairaus formato failais, mažesnį kodo rašymo kiekį ir t.t.

Papildomos informacijos apie programavimą SOLIDWORKS aplinkoje galima rasti API pagalbos dokumentacijoje, kuri automatiškai įrašoma diegiant SOLIDWORKS sistemą ir pasiekiama arba iš SOLIDWORKS meniu (Help > API Help), arba iš SOLIDWORKS diegimo katalogo “C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\api\apihelp.chm”, arba internetiniu adresu http://help.solidworks.com/