Kaip sukonfigūruoti ugniasienę SOLIDWORKS / DraftSight licencijų serveryje?

Ugniasienės SOLIDWORKS /DraftSight licencijų serveriui konfigūravimas

 • Kompiuteryje, kuriame instaliuotas licencijų serveris, atidarykite Control Panel ir spauskite System and Security:

  CPHome[1]

 • Spauskite ant Allow an app through Windows Firewall:

  CPSystem[1]

 • Jei lango viršuje matysite mygtuką Change Settings, paspauskite jį, o jei ne, eikite prie kito žingsnio.

  CPAllowFirewall[1]

 • Lango apačioje paspauskite ant Allow another app... ,  ir pasirinkite Browse... :

  CPAllowAnotherApp[1]

 • Atsidariusiame lange nunaviguokite į direktoriją C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager, pasirinkite Imgrd.exe ir spauskite Open:

  BrowseImgrd[1]

 • Grįžę į Add an app langą, paspauskite ant Network types... ir pasirinkite tinklo tipus pagal poreikį:

  CPAllowAnotherAppType[1]

 • Pakartokite šią procedūrą, įtraukdami į sąrašą dar vieną programą - sw_d.exe:

  Browsesw_d[1]

Jei kyla sunkumų ar turite klausimų, kreipkitės į mus.