SOLIDWORKS Motion mokymo kursas: kinematinė – dinaminė mechanizmu analizė

Angliškas kurso pavadinimas: SOLIDWORKS Motion

Trumpas kursų aprašymas: šio kurso metu mokoma, kaip atlikti kinematinius ir dinaminius mechanizmų skaičiavimus; įvertinti mechanizmų judesius ir gauti atramines reakcijos jėgas, grandžių pagreičius ir poslinkius; atlikti bendrą kinematinę/dinaminę bei stipruminę mechanizmo analizes bei kietų kūnų dinamikos analizę.

Mokymų planas: sudarytas remiantis SOLIDWORKS Motion mokymų vadovėlio turinio pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, taip pat daug dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimas, sprendžiami pavyzdžiai. 

Registracija į mokymus - užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime.

Reikalavimai dalyviui - reikalingos bazinės SOLIDWORKS žinios (SOLIDWORKS Essentials mokymo kursas) arba 3-6 mėn. darbo patirtis su programa SOLIDWORKS. 

Mokomoji literatūra - SOLIDWORKS Motion (angl.k.) po mokymų lieka dalyviui.

Mokymų kalbos - lietuvių k. anglų k. ir rusų k.

Mokymų trukmė - 2 dienos/16 akad.val.

MOKYMŲ TEMOS IR LAIKAS

I. Įvadas į judesio analizę. Pagrindiniai judesio analizės nustatymai. Mechanizmą veikiančios jėgos ir jų pridėjimas bei apibrėžimas - 2 akad.val.

II. Modelio paruošimas judesio analizei. Sąryšių ir kontaktų tarp grandžių sukūrimas. Kinematinių rezultatų peržiūra - 1 akad.val.

III. Įvadas į kontaktų sukūrimą tarp grandžių. Spyruoklių ir slopintuvų judesio analizės. Darbas su kontaktų sukūrimu. Trinties poros ir kontakto skirtumai ir kontaktų grupės. Spyruoklės judesio analizės atlikimas ir pagrindiniai nustatymai - 1 akad.val.

IV. Sudėtingų kontaktų sukūrimas – variklio (varančiosios grandies) pridėjimas. Išorinių jėgų įtaka ir jėgų veikimo formulės. Įvairių modelių analizė bei išplėstinės Motion įskiepio funkcijos - 3 akad.val.

V. Kreivių tarpusavio kontakto sukūrimas. Kieto kūno ir kreivės kontaktai ir jų naudojimas judesio analizėje - 1 akad.val.

VI. Kumštelinio mechanizmo (Cam mechanism) judesio analizė. Judėjimo profilio ir kontakto sukūrimas - 1 akad.val.

VII. Judesio optimizavimas. „Jutiklių“ naudojimas judesio analizės uždaviniuose - 1 akad.val.

VIII. Lanksčių jungčių judesio analizė. Pagrindiniai analizės nustatymai. Darbas atliekant judesio analizę sistemoje turinčioje lanksčių jungčių - 1 akad.val.

IX. Sąryšiai tarp mechanizmo grandžių ir šių sąryšių įtaka grandies laisvės laipsniams. Laisvės laipsnio nustatymas ir sąryšių koregavimas, siekiant pakeisti laisvės laipsnį. Darbas su judesio analize ir laisvės laipsnio įvertinimu, perteklinių sąryšių pašalinimu - 2 akad.val.

X. Judesio analizės projekto perkėlimas į BEM (baigtinių elementų metodo) analizę. Kontakų ir jėgų aprašymas perkėlimo metu ir BEM analizės atlikimas - 1 akad.val.

XI. Įvykio analizės (judesiui prasidedant po nurodyto įvykio). Mazgų jutikliai ir servo motorai. Darbas analizuojant sortiravimo įrenginį - 1 akad.val.

XII. Papildomos SOLIDWORKS Motion funkcijos skirtos modelių analizei ir optimizavimui - 1 akad.val.

Įgytos žinios: apie trimačių modelių kinemetinės ir dinaminės analizės atlikimo galimybes, naudojant SOLIDWORKS programinį paketą. Kurso metu įgytos žinios įgalins atlikti įvairių mechanizmų kinematinę ir dinaminę analizę, apskaičiuoti konstrukcijos komponentų judėjimo trajektorijas, greičius, pagreičius, nustatyti komponentų trinties įtaką mechanizmų darbui. 

Išduodamas pasiekimų sertifikatas - SOLIDWORKS Motion course certificate.