Kaip sukurti SOLIDWORKS PDM lokalų katalogą?

Kiekvienoje darbo vietoje, iš kurios jungiamasi prie SOLIDWORKS PDM sistemos, turi būti sukurtas lokalus katalogas, nes tik per lokalų katalogą pasiekiami saugykloje esantys failai. Pateikiame PDM lokalaus katalogo sukūrimo instrukciją

Pastaba: Prieš sukuriant SOLIDWORKS PDM lokalų katalogą (angl. local view), kompiuteryje privalo būti įdiegtas SOLIDWORKS PDM klientas.

1. Norėdami sukurti PDM klientą Windows aplinkoje pasirinkite Start > All Programs > SOLIDWORKS PDM > View Setup. Startavus programai pasirinkite Next.

Welcome

2. Pažymėkite serverį, kuriame yra įdiegta SOLIDOWRKS PDM sistema ir spauskite Next.

Select servers

3. Pasirinkite saugyklą ir spauskite Next.

Select vaults

4. Nurodykite katalogą, kuriame turi būti sukurtas lokalus PDM katalogas ir spauskite Next.

Select location

5. Sėkmingai sukūrę lokalų PDM katalogą spauskite Finish.

Finish

6. Prisijunkite prie SOLIDWORKS PDM sistemos naudodami savo turimą PDM sistemos naudotojo paskyrą.

Local View-2