SOLIDWORKS PDM kliento nustatymų atnaujinimas pasikeitus archyviniam ar duomenų bazių serveriui

Pasikeitus SOLIDWORKS PDM duomenų bazių arba archyvinio serverio pavadinimui (pav. perkėlus į naujus serverius), būtina kiekviename PDM klientą naudojančiame kompiuteryje atnaujinti serverių pavadinimus

Visuose PDM klientą turinčiame kompiuteryje atnaujinkite šiuos registrų nustatymus: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\vaultname

DbServer (duomenų bazių serveris) ir ServerLoc (archyvinis serveris) reikšmes atnaujinkite į naujų serverių pavadinimus.

64-bit PDM klientus naudojančiuose kompiuteriuose atnaujinkite DbServer ir ServerLoc reikšmes: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\vaultname

Visuose PDM klientuose ištrinkite registrų šaką:

HKEY_CURRENT_USER\Software\SOLIDWORKS\Applications\PDMWorks Enterprise\ConisioAdmin