Bazinis SOLIDWORKS Simulation mokymo kursas: konstrukcijų statinė stiprumo analizė

Angliškas kurso pavadinimas: SOLIDWORKS Simulation

Trumpas kursų aprašymas: tai yra bazinis SOLIDWORKS Simulation mokymo kursas, skirtas statinei stipruminei analizei. Mokymu metu yra nagrinėjama – objektų skaidymas į baigtinius elementus ir tinkamo skaidymo tinklelio pasirinkimas, sistemos kontaktinių ir konstrukcijų statinių stipruminių uždavinių sprendimas baigtinių elementų metodu.

Mokymų planas: sudarytas remiantis SOLIDWORKS Simulation mokymų vadovėlio turinio pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, taip pat daug dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimas, sprendžiami pavyzdžiai. 

Registracija į mokymus - užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime.

Reikalavimai dalyviui - reikalingos bazinės SOLIDWORKS žinios (SOLIDWORKS Essentials mokymo kursas) arba 3-6 mėn. darbo patirtis su programa SOLIDWORKS. 

Mokomoji literatūra - SOLIDWORKS Simulation (angl.k.) po mokymų lieka dalyviui.

Mokymų kalbos - lietuvių k. anglų k. ir rusų k.

Mokymų trukmė - 3 dienos/24 akad.val.

MOKYMŲ TEMOS IR LAIKAS

I. Modelio parengimas skaičiavimui ir analizės etapai: pagrindiniai nustatymai, rezultatų peržiūros ir vertinimo būdai - 2 akad.val.

II. Baigtinių elementų tinklelio nustatymai, įtempių koncentracijų nustatymas ir kraštinės sąlygos - 2 akad.val.

III. Keleto detalių sąlyčio analizė. Įvairios kontaktų rūšys, jų aprašymas ir pavyzdžių nagrinėjimas - 2,5 akad.val.

IV. Simetriškų sistemų analizė; besiplečiančio (angl. Shrink Fit) sujungimo analizė - 1 akad.val.

V.Detalių tarpusavio jungčių stipruminė analizė – apkrovos, jų rūšys. Jungiamųjų detalių stiprumo vertinimas.Įvairių pavyzdžių nagrinėjimas - 2 akad.val.

VI. Baigtinių elementų tinklelio parinkimas skaičiavimui. Tinklelio nustatymai priklausomai nuo apkrovos ir detalių tarpusavio kontakto - 1,5 akad.val.

VII. Plonasienių detalių stipruminiai skaičiavimai – palyginimas su pilnavidurėmis detalėmis, skaičiavimo parametrų parinkimas - 1,5 akad.val.

VIII. Sistemų, susidedančių iš pilnavidurių ir plonasienių elementų, analizė. Modelio paruošimas skaičiavimui, medžiagų nustatymaiir mechaniniai parametrai, kontakto sukūrimas - 2,5 akad.val.

IX. Strypinių konstrukcijų skaičiavimas. Konstrukcijos parengimas analizei, strypų tarpusavio kontaktų aprašymas, rezultatų analizė – sukimo momento, deformacijos ir įtempių diagramos - 1,5 akad.val.

X. Skirtingų tipų tinklelių naudojimas skaičiuojamame modelyje - 1,5 akad.val.

XI. Automatizuotas objekto geometrijos optimizavimas, remiantis baigtinių elementų analizės rezultatais - 2 akad.val.

XII. Terminės deformacijos analizė – medžiagų nustatymas ir rezultatų peržiūra. Modelio išsaugojimas deformuotame būvyje - 2 akad.val.

XIII. Baigtinių elementų tinklelio skaidymo metodai ir jų palyginimas. H ir P tipo tinkleliai - 1 akad.val.

XIV. Didelių poslinkių analizė baigtinių elementų metodu. Linijinės ir nelinijinės apkrovų analizės - 1 akad.val.

Įgytos žinios:  apie baigtinių elementų skaičiavimo metodą ir analizių atlikimą SOLIDWORKS aplinkoje. Baigęs šį kursą, mokymų dalyvis gebės  savarankiškai skaičiuoti kontaktinius, statinius ir terminius uždavinius, aprašyti detalių tarpusavio kontaktus, skaičiuoti detalių tarpusavio sujungimų stiprumą ir pan. Kursas skirtas detalių ir surinkimų skaičiuojamųjų modelių paruošimui, analizei ir rezultatų vertinimui.

Išduodamas pasiekimų sertifikatas - SOLIDWORKS Simulation course certificate.