Išplėstinis SOLIDWORKS Simulation mokymo kursas: šilumos mainai, svyravimai, pastovumas, nuovargis

Angliškas kurso pavadinimas: SOLIDWORKS Simulation Professional

Trumpas kursų aprašymas: šis kursas skirtas SOLIDWORKS vartotojų kompetencijos kėlimui dirbant su SOLIDWORKS Simulation Professional plėtiniu. Šis vienos dienos kursas padės išsamiai aptarti pažangių elementų analizės (BEA) temas, įskaitant šilumos perdavimo analizę, dažnio analizę, nuovargį, stabilumo analizę, klupumo analizę, 2D modeliavimą (plokštumos įtempiai, įtampiai tarp ašių) bei slėginių indų analizę.

Mokymų planas: sudarytas remiantis SOLIDWORKS Simulation Professional mokymų vadovėlio turinio pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, taip pat daug dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimas, sprendžiami pavyzdžiai. 

Registracija į mokymus - užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime.

Reikalavimai dalyviui - reikalingos bazinės SOLIDWORKS Simulation žinios (SOLIDWORKS Simulation mokymo kursas

Mokomoji literatūra - SOLIDWORKS Simulation Professional (angl.k.) po mokymų lieka dalyviui.

Mokymų kalbos - lietuvių k. anglų k. ir rusų k.

Mokymų trukmė - 1 diena/8 akad.val.

MOKYMŲ TEMOS IR LAIKAS

I. Detalės savųjų svyravimo dažnių analizė. Modalinė analizė. Dažnių analizė (ne)esant įtvirtinimams. Darbas analizuojant įvarių modelių savuosius svyravimus - 1 akad.val.

II. Surinkimo (Mazgo) savųjų svyravimo dažnių analizė. Sąryšio tarp detalių nustatymai - 0,5 akad.val.

III. Klupdymo analizė ir pagrindiniai analizės įrankiai. Linijinė ir nelinijinė klupdymo analizė. Darbas naudojant klupdymo analizės įrankius - 0,5 akad.val.

IV. Modelių apkrovos ir apkrovų nustaymai - 0,5 akad.val.

V. Sub-modelio naudojimas BEA analizėje. Pagrindinio modelio analizė naudojant Sub-modelį - 0,5 akad.val.

VI. Topologijos analizė. Detalės optimizavimas. Darbas su detalės optimizavimo uždaviniu ir pagrindiniai nustatymai optimizavimui - 0,5 akad.val.

VII. Terminė analizė. Pastovios temperatūros veikimo analizė; analizė esant šilumos mainams. Pagrindiniai terminės analizės įrankiai - 1 akad.val.

VIII. Terminės spinduliuotės analizė. Pagrindiniai nustatymai ir parametrai - 0,5 akad.val.

IX. Terminės analizės atlikimas supaprastinus modelį. Išplėstiniai analizės įrankiai ir metodai. Darbas atliekant terminės analizės uždavinius - 0,5 akad.val.

X. Nuovargio analizė ir skaičiavimo metodai. Detalės nuovargio analizė įvairiais pjūviais – terminis nuovargis, mechaninis nuovargis ir nuovargio skaičiavimo būdai - 0,5 akad.val.

XI. Nuovargio analizė esant kintančiai apkrovai. Skaičiavimo metodai ir įrankiai. Darbas analizuojant kintančios apkrovos nuovargį - 0,5 akad.val.

XII. Drop Test analizė ir analizės nustatymai. Linijinės ir nelinijinės analizės ir ribinių sąlygų apibrėžimas - 0,5 akad.val.

XIII. Optimizavimo uždavinio sprendimas. Pagrindiniai nustatymai; ribinių sąlygų ir apribojimų apibrėžimas - 0,5 akad.val.

XIV. Slėginių indų analizė. Apkrovos pobūdžio nustatymas ir rezultatų analizavimas - 0,5 akad.val.

Įgytos žinios: apie baigtinių elementų analizę naudojant SOLIDWORKS programinį paketą. Išklausius šį kursą, dalyvis gebės savarankiškai atlikti sudėtingas baigtinių elementų analizės uždavinius - skaičiuoti kontaktinius uždavinius, aprašyti ir analizuoti terminius, klupdymo uždavinius, galės įvertinti medžiagos nuovargio įtaką mazgo tvirtumui, atlikti tiek linijinės tiek nelinijinės analizės uždavinius.

Išduodamas pasiekimų sertifikatas - SOLIDWORKS Simulation Professional course certificate.