Tipiniai metalo konstrukcijų mazgai

Metalo konstrukcijų mazgų bibliotekų pavyzdžiai naudojimui SOLIDWORKS Weldment ir Structure Systems funkcijose

Pateikiame tipinių metalo konstrukcijų mazgų bibliotekos pavyzdžius, kurios galite naudoti savo kasdieniniame darbe, siekdami padidinti darbo efektyvumą projektuojant statybines ir pramonines metalo konstrukcijas.

Ši biblioteka nėra išsami - tai tik pavyzdžiai, kurie parodo, kokias skirtingas modeliavimo technikas galima pasitelkti skirtingo tipo gaminiams.

Jei norite išmokti susikurti savo metalo konstrukcijų mazgus, skaitykite: Kaip sukurti metalo konstrukcijų mazgų bibliotekinius elementus?

Jei atsiųsite savo pageidaujamus pavyzdžius, mes galėsime jums padėti, ir jais papildyti šią biblioteką, arba pakonsultuosime kaip tokio tipo bibliotekos galima susikurti patiems. 

  • Šie bibliotekiniai elementai dirba daugiakūnės detalės (Multi-body part) režime!
  • Tam kad įdedant išsilaikytų teisinga orientacija, įkeldami bibliotekinį elementą į modelį, nurodykite paviršių to elemento, prie kurio bus privirinamos plokštelės. Pavyzdžiui, konstruojant sijos - kolonos mazgą, pradiniam prisirišimui nurodykite ne kolonos, o sijos galinį paviršių (pažiūrėkite video instrukciją žemiau).

Kolonų bazės

 
Dvitėjinių kolonų galvenos
Dvitejo galvena 2-1 Dvitejo galvena 2-2 Dvitejo galvena 2-3
Dvitejo galvena 2-4 Dvitejo galvena 2-5  
 

Standumo briaunos

Kolonos - sijos sujungimo mazgai

Sija-kolona 1
Sija-kolona-1 Sija-kolona-2 Sija-kolona-3
Sija-kolona-4 Sija-kolona-5 Sija-kolona-6
Sija-kolona-7 Sija-kolona-8 Sija-kolona-9
Sija-kolona-10 Sija-kolona-11 Sija-kolona-12
Sija-kolona-14 Sija-kolona-13  

 

Sija-kolona 2
Sija-kolona-1-1 Sija-kolona-1-2 Sija-kolona-1-3
Sija-kolona-1-4 Sija-kolona-1-5 Sija-kolona-1-6
Sija-kolona-1-7 Sija-kolona-1-8 Sija-kolona-1-9
Sija-kolona-1-10 Sija-kolona-1-11 Sija-kolona-1-12
Sija-kolona-1-14 Sija-kolona-1-13  

 Stačiakampio vamzdžio flanšinis sujungimas

Kvadratinis vamzdis-flanšas
kv-vamzdis-flansas-1 kv-vamzdis-flansas-5 kv-vamzdis-flansas-6
kv-vamzdis-flansas-3 kv-vamzdis-flansas-2 kv-vamzdis-flansas-4

Trumpa video instrukcija kaip veikia bibliotekiniai elementai:


Šiame straipsnyje pateiktos bibliotekos parodo SOLIDWORKS galimybes kuriant parametrizuotus metalo konstrukcijų mazgus. Prieš naudojant mazgus realiuose projektuose, privaloma atlikti patikrinamuosius skaičiavimus.

IN RE UAB neatsako už šių mazgu panaudojimą realiuose projektuose.

Čia galite atsisiųsti visas šiame straipsnyje pavaizduotų mazgų bibliotekas (išsaugota su SOLIDWORKS 2021 SP3).

Jeigu kilo klausimų, kaip sukurti savo analogišką mazgą, arba norite, kad mes papildytumėme šias bibliotekas, kreipkitės į mus.