SOLIDWORKS žinių atnaujinimo kursas

Angliškas kurso pavadinimas: SOLIDWORKS Refresher

Trumpas kursų aprašymas:  tai yra SOLIDWORKS žinių atnaujinimo kursas skirtas SOLIDWORKS vartotojams, kurie dirba su SOLIDWORKS programa, bet pamiršta apie naujas programos galimybes. Mokymų metu padedame įsisavinti naujas arba nenaudojamas SOLIDWORKS programos funkcijas. Šiame mokymo kurse nagrinėjami pavyzdžiai iš įvairių SOLIDWORKS mokymo programų. Ypatingas dėmesys skiriamas naujų  funkcijų išnaudojimui ir darbo efektyvumui pagerinti. 

Mokymų planas: sudarytas remiantis SOLIDWORKS Refresher mokymų vadovėlio turinio pagrindu. Mokymų metu suteikiamos teorinės žinios, taip pat daug dėmesio skiriama praktiniams užsiėmimas, sprendžiami pavyzdžiai. 

Registracija į mokymus - užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime.

Reikalavimai dalyviui - reikalingos bazinės SOLIDWORKS žinios (SOLIDWORKS Essentials mokymo kursas) arba 3-6 mėn. darbo patirtis su programa SOLIDWORKS. 

Mokomoji literatūra - SOLIDWORKS Refresher (angl.k.) po mokymų lieka dalyviui.

Mokymų kalbos - lietuvių k., anglų k. arba  rusų k.

Mokymų trukmė  – 4 dienos/32 akad.val. 

MOKYMŲ TEMOS IR LAIKAS

Įžanga - 1 akad.val.

 • Apie šią mokymų programą:
  - reikalingos žinios
  - mokymų programos metodika
 • Vadovėlio naudojimas:
  - mokymų programos uždaviniai
  - pastaba dėl matmenų
  - mokymų metu naudojami pavyzdiniai failai
  - sąlyginės sąvokos
 • Windows Operacinė sistema
 • Informacija pateikiama skirtingomis spalvomis:
  - grafika ir kompiuterio grafinės plokštės
  - vartotojo sąsajos spalvų parinktys
 • Paslėpti/rodomi elementai projektavimo medyje
 • Kiti mokymosi ir informaciniai SOLIDWORKS šaltiniai:
  - SOLIDWORKS inžinierių grupės

I. Pagrindai ir vartotojo sąsaja - 1,5 akad.val.

 •  Kam skirta SOLIDWORKS programa? 
 •  Parametrinis projektavimas:
   - modeliavimo tam tikram tikslui pavyzdžiai
   - kaip SOLIDWORKS įrankiai įtakoja modeliavimą
 •  Failų tarpusavio ryšiai:
   - objektų susiejimas tarpusavyje (OLE)
   - tarpusavio ryšių pavyzdžiai
 •  Failų atidarymas:
  - kompiuterio atmintis
 • SOLIDWORKS vartotojo sąsaja:
  - SOLIDWORKS pradžios langas
  - išskleidžiami meniu
 • Komandų juostos naudojimas:
  - komandų juostos redagavimas
  - projektavimo medis
  - savybių lentelė
  - pilnas failo pavadinimas
  - iššokantys trumpieji meniu
  - užduočių juosta
  - užduočių atidarymas naudojant File Explorer
  - viršutinis modelio atvaizdavimo meniu
  - neaktyvūs mygtukai
  - pelės mygtukai
  - klaviatūros trumposios komandos
  - kelių monitorių naudojimas
  - pelės žymeklio simboliai
  - nustatymai
  - paieška

II. Kopijavimas ir masyvai - 2,5 akad.val.

 • Kada naudojami masyvai?
  - masyvų parametrai
 • Tiesinis masyvas:
  - pagalbinis modeliavimo medis
  - praleidžiami masyvo elementai
  - geometrijos masyvas
  - greitaveikos patikra
 • Apskritiminis masyvas

 • Pagalbinė geometrija:
  - ašys
  - plokštumos
 • Veidrodinė kopija: 
  - kūnų kopijavimas
 • Masyvo kopijos nustatymai

 • Kopijavimas iki geometrijos

 • Eskizą naudojantys masyvai: 
  - taškai
  - automatinis matmenų sudėjimas eskizuose
 • Praktinės užduotys

III. Klaidų taisymas - 2 akad.val. 

 • Detalės redagavimas
 • Redagavimo žingsniai:
  - modelyje saugoma informacija
  - klaidų radimas ir taisymas
  - nustatymai
  - What’s Wrong funkcijos langas
  - plokščias modeliavimo medžio atvaizdavimas
  - kur pradėti?
 • Klaidos eskizuose:
  - pasirinkimas stačiakampiu
  - laisvas pasirinkimas
  - eskizo patikrinimas tam tikrai funkcijai
  - eskizo taisymas
  - eskizo plokštumos keitimas 
  - FeatureXpert funkcija
  - komandų užšaldymas
 • Praktinės užduotys

IV. Geometrijos pakeitimai - 2,5 akad.val.

 • Detalių redagavimas:
  - redagavimo žingsniai
 • Modelio pakeitimai: 
  - reikalingi pakeitimai 
 • Modelyje saugoma informacija:
  - detalės peržiūros vedlys
  - funkcijų tarpusavio priklausomybės
 • Modelio perskaičiavimo būdai:
  - grįžimas į ankstesnį modeliavimo tašką
  - funkcijų užšaldymas
  - modelio perskaičiavimo nustatymai 
  - modelio funkcijų išjungimas 
  - pagrindiniai įrankiai 
  - trynimas
  - eiliškumo keitimas 
  - SketchXpert 
 • Eskizo kontūrai:
  - kontūrų pasirinkimas
  - bendri eskizai
  - užapvalinimų kopijavimas
 • Eskizo elemento keitimas kitu
 • Praktinės užduotys

V. Konfigūracijos - 3,5 akad.val.

 • Konfigūracijos:
  - terminologija
 • Konfigūracijų naudojimas:
  - konfigūracijų vedlys
  - naujų konfigūracijų pridėjimas
  - konfigūracijos parametrų keitimas
  - konfigūracijų keitimas
  - konfigūracijų pervardinimas ir kopijavimas
  - konfigūracijų duomenų valdymas 
 • Kiti būdai sukurti konfigūracijoms:
  - dukterinės konfigūracijos
  - konfigūracijų redagavimas 
  - konfigūracijų susiejimas su Excel lentele
  - kiti konfigūracijų panaudojimo būdai 
 • Projektavimo metodai pritaikantys konfigūracijas
 • Detalių su konfigūracijomis redagavimas 
 • Projektavimo biblioteka:
  - pradiniai nustatymai
  - daugiau nei vienas išorinis ryšys
  - funkcijos pridėjimas ant apvalaus paviršiaus 
 • SOLIDWORKS mokymo kursas pažengusiems 
 • Praktinės užduotys

  VI. Projektavimas iš apačios į viršų - 2,5 akad.val.

  • Pavyzdžio nagrinėjimas: šarnyras
  • Projektavimas iš apačios į viršų:
   - projektavimo žingsniai
   - pagrindinis surinkimas 
  • Naujo surinkimo kūrimas
  • Pirmojo komponento pozicionavimas
  • Modeliavimo medis ir jo simboliai:
   - laisvės laipsniai
   - detalės
   - detalių pavadinimai 
   - detalių būsenos 
  • Detalių įkėlimas į surinkimą:
   - detalių pozicijos keitimas
  • Detalių tarpusavio ryšiai:
   - ryšių tipai
   - koncentriškumas ir plokštumų sutapimas
   - vidurio ryšys
   - įkeltų detalių pasukimas
   - detalės peržiūros langas 
   - lygiagretumo ryšys
   - dinaminis surinkimo judesys
  • Detalės su konfigūracijomis surinkime:
   - detalės su konfigūracijomis naudojimas surinkime
   - detalės atidarymas
   - detalių kopijavimas
   - detalių paslėpimas ir permatomumas
   - detalių savybės
  • Žemesnio lygio surinkimai

  • Išmanūs ryšiai 

  • Žemesnio lygio surinkimų įkėlimas:
   - žemesnio lygio surinkimų redagavimas
   - atstumo ryšiai
   - vienetų sistema
  • Pack and Go funkcija 
  • Praktinės užduotys

  VII. Surinkimai - 2 akad.val.

  • Surinkimų naudojimas:
   - projektavimo žingsniai
  • Surinkimo analizavimas:
   - masės parametrų skaičiavimas
   - susikirtimų paieška
   - detalės redagavimas
  •  Tarpų tarp detalių patikra:
   - statinė ir dinaminė susikirtimų paieška
   - modelių greitaveika
  • Matmenų pakeitimai
  • Išsprogdinti surinkimai:
   - išsprogdinto vaizdo kūrimas
   - išsprogdinto vaizdo redagavimas
   - išsprogdinimo krypties keitimas
   - automatinis išdėstymas
   - išsprogdinimo ašių atvaizdavimas
   - išsprogdinimo ašių redagavimas 
   - išsprogdinimo animacija
  • Žiniaraštis 
  • Surinkimo brėžiniai:
   - detalių pozicijų žymėjimai
   - išsprogdintas vaizdas brėžinyje
  • Praktinės užduotys

   VIII.  Daugiakūnių detalių projektavimas - 3 akad.val.

  • Daugiakūnės detalės
  • Modeliavimo medžio elementų slėpimas/rodymas
  • Daugiakūnio projektavimo metodai:
   - daugiakūnės detalės sukūrimas
   - daugiakūnės detalės apjungimas į vieną
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: daugiakūnis projektavimas:
   - kontūro pasirinkimas
  • Solid Bodies katalogas
  • Vietinės komandos
  • Komandos veikimo zonos nustatymas
  • Kūnų kopijavimas
  • Detalės kaip įrankio įkėlimas:
   - kitos detalės įkėlimas
   - išoriniai ryšiai
   - perkialiami duomenys
   - įkeltos detalės pozicionavimas  
  • Kūnų apjungimas
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: apsauginis ekranas
  • Kūnų tarpusavio sankirta
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: dubuo:
   - indo tūrio radimas
  • Indent komanda 
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: Indent
  • Kūnų ištrynimas:
   -ištrinti/palikti meniu pasirinkimai 
  • Praktinės užduotys

  XI. Sudėtingesni detalių ryšiai - 2,5 akad.val.

  • SOLIDWORKS surinkimai 
  • Surinkimų struktūra:
   - projektavimo medis 
   - surinkimo atidarymas 
  • Failų tarpusavio ryšiai:
   - failų pavadinimai
  • Ryšių sprendimas:
   - žemesnio lygio surinkimų vidiniai ryšiai
   - išorinių ryšių paieška
   - modelio atnaujinimo nustatymai
  • Sudėtingesni detalių ryšiai:
   - ryšių greitasis meniu  
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: greitasis ryšių meniu:
   - SmartMate priskyrimas įkeliant detalę
   - SmartMate pelės žymeklio simboliai
   - SmartMates priskyrimas būnant surinkime
  • Ryšiams naudojama geometrija
  • Bibliotekinės detalės
  • Ryšiams naudojamos geometrijos saugojimas
  • Keletą geometrinių elementų naudojantys ryšiai
  • Daugybinis ryšių uždėjimas:
   - laisvas ryšys tarp plokštumų 
  • Informaciniai ryšiai
  • Nesutampantys ryšiai:
   - nesutapimo rūšys
  • Keleto komponentų kopijavimas:
   - ryšių dėjimo skirtumai
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: kopijavimas su ryšiais:
   - kopijavimas su ryšiais
   - ryšių peržiūra
   - užfiksuotos detalės
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: detalių įkėlimas ir pozicionavimas:
   - detalių įkėlimas
   - detalių kopijavimas
   - įkėlimas ir pozicionavimas  
   - pozicionavimas jau įkeltos detalės
   - pasirinkimų pagalbinės funkcijos
  • Sukimosi apie ašį užrakinimas
  • Pavyzdžio nagrinėjimas: sudėtingesni detalių ryšiai:
   - diržo/grandinės ryšys  
   - angos ryšys  
  • Profilio centro ryšys
  • Dantračio ryšys 
  • Praktinės užduotys

   X. Surinkimų redagavimas - 2.5 akad.val.

   • Surinkimo redagavimas:
    - klaidų radimas ir redagavimas
    - surinkime esanti informacija
   • Pavyzdžio nagrinėjimas: surinkimo redagavimas:
    - detalių ir ryšių klaidos
   • Ryšių klaidos:
    - detalės su pertekliniais ryšiais 
    - perteklinio ryšio radimas
    - MateXpert
    - ryšių grupavimas
   • Detalių keitimas kitomis ir redagavimas:
    - darbas Multi-user režime
    - vienos detalės pakeitimas
    - elementai su ryšiais  
   • Detalių konvertavimas į surinkimą
   • Surinkimo konvertavimas į detalę
   • Detalės persaugojimas į detalę
   • Detalių pakeitimas surinkimu
   • Defeature komanda
   • Detalių pakeitimas išsaugant surinkimą
   • Detalių pakartotinas įkėlimas
   • Detalių masyvai:
    - masyvo elementai
    - tiesiniai ir apskritiminiai masyvai
    - masyvas pagal kitą masyvą
    - grandinėlės masyvas
    - veidrodinės detalės  
   • Praktinės užduotys

   XI. Surinkimų konfigūracijos - 2 akad.val.

   • Konfigūracijų panaudojimas surinkimuose
   • Pavyzdžio nagrinėjimas: surinkimų konfigūracijos
   • Konfigūracijų sukūrimas rankiniu būdu
   • Konfigūracijų nustatymai
   • Konfiigūracijų redagavimo vedlys:
    - konfigūracijų redagavimas
    - konfigūracijų saugojimas
   • Informacija iš surinkimo
   • Modeliavimo medžio atvaizdavimo nustatymai
   • Surinkimo patikros įrankiai
   • Pavyzdžio nagrinėjimas: skylių lygiavimas:
    - skylių lygiavimas
   • Matmenų valdymas surinkime:
    - kintamieji
    - surinkimo kintamųjų formulės 
    - surinkimo matmenų pavadinimai
    - formulių kūrimas
   • Reikšmės priskyrimas:
    - formulės su funkcijomis
   • Sensoriai:
    - sensorių tipai ir perspėjimai
    - matmenų sensoriai 
    - atstumo sensoriai 
   • Ryšių kontroliavimas naudojant Mate Controller:
    - ryšių pozicijų saugojimas
   • Praktinės užduotys


   XII. Modelio atvaizdavimo nustatymai - 1,5 akad.val.

   • Atvaizdavimo būsenos:
    - išsaugotos atvaizdavimo būsenos 
    - atvaizdavimo būsenos ar konfigūracijos
    - atvaizdavimo būsenos juosta 
    - atvaizdavimo būsenos juostos simboliai 
   • Pasirinkimo įrankiai:
    - pasirinkimų panaudojimas 
    - pasirinkimo metodai 
    - atvaizdavimo būsenos kūrimas
    - atvaizdavimo būsenos pervardinimas
    - atvaizdavimo būsenos kopijavimas
    - atvaizdavimo būsenų įrankių juosta
   • Pavyzdžio nagrinėjimas: atvaizdavimo būsenos:
    - paslėptų detalių peržiūra
    - atvaizdavimo būsenos ir konfigūracijos
    - susietos atvaizdavimo būsenos
   • Sudėtingesni geometrijos pasirinkimo būdai
   • Geometrijos vokai:
    - vokų panaudojimas
   • Tekstūros, medžiagos ir 3D aplinka:
    - tekstūrų priskyrimas
    - RealView Graphics atvaizdavimo režimas
    - 3D aplinkos keitimas
   • Pavyzdžio nagrinėjimas: medžiagos ir tekstūros
    - tekstūrų redagavimas 
    - medžiagos
   • Praktinės užduotys

   XIII. Dideli surinkimai - 3 akad.val.

   • Dideli surinkimai
   • Surinkimų režimai:
    - resolved
    - lightweight
    - large Design Review
   • Surinkimų vizualizacija:
    - vizualizacijos parametrai 
    - vizualizacijos tipai
    - kriterijų pasirinkimas
   • Lightweight detalės:
    - lightweight detalių atidarymas
    - detalės būsenos keitimas surinkime
    - detalės būsenos simboliai
    - gerosios praktikos
    - detalės būsenų palyginimas
   • Didelių surinkimų rėžimas 
   • Pavyzdžio nagrinėjimas: dideli surinkimai
   • SpeedPak naudojimas:
    - speedPak pasirinkimas iš konfigūracijų sąrašo
    - speedPak pasirinkimas iš pagrindinio surinkimo
   • Supaprastintos konfigūracijos:
    - detalių išjungimas 
    - supaprastintų konfigūracijų kūrimas
    - detalių supaprastinimas
    - papildomi surinkimų atidarymo būdai
   • Defeature komanda
   • Surinkimo struktūros keitimas:
    - žemesnio lygio surinkimo išskaidymas
    - žemesnio lygio surinkimo sukūrimas
    - detalių paaukštinimas ir pažeminimas
    - judrūs žemesnio lygio surinkimai 
    - katalogų panaudojimas
   • Komponentų vokų sukūrimo vedlys 
   • Large Design Review rėžimas:
    - surinkimo redagavimas
    - atidarymas tik pasirinktų komponentų
   • Surinkimo atidarymo režimų palyginimas
   • Patarimai greitesniems surinkimams:
    - atvaizdavimas 
    - programos nustatymai 
    - detalių ryšiai 
    - brėžinių nustatymai
   • Praktinės užduotys

   Įgytos žinios: mokymų dalyvis bus atnaujinęs bazines projektavimo SOLIDWORKS programos žinias, mokymų metu įgytos žinios įgalins kurti detales, mazgus ir jų brėžinius, o darbą automatizuojančių įrankių (pav. konfigūracijų, kintamųjų) naudojimo įgūdžiai, leis išvengti klaidų ir projektavimo darbus atlikti greičiau ir kokybiškiau.

   Išduodamas pasiekimų sertifikatas - SOLIDWORKS Refresher course certificate.